Spoločnosť Reprex, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

Základné informácie

Spoločnosť REPREX vznikla koncom roka 1990 v Košiciach.

Postupne prešla vývojom a prozširovaním pracovného tímu v súlade s požiadavkami trhu.

V súčasnosti má spoločnosť 10 stálych pracovníkov a cca 15 externých špecialistov.

Zakladatelia spoločnosti:

Ing. Ján Petržala :                                  *1961, absolvent  SvF TU Košice

Doc. Ing. František Cehula, CSc.:           *1928, †2004, absolvent SvF VÚT Brno

Ing. Ján Semančák:                               *1961, absolvent  SvF  VŠT  Košice

Ing. Hynek Weiss :                                  *1963, absolvent  SvF  VŠT  Košice

Obchodné meno :          REPREX, s.r.o.

Sídlo spoločnosti :         Senný trh 2, SK-040 01 Košice

Právna forma spoločnosti :  „spoločnosť s ručením obmedzeným“

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Košice I, Vložka č. 17946/V

Politika kvality

Spoločnosť REPREX, s.r.o. poskytuje klientom komplexné projektové a inžinierske služby v oblasti investičnej výstavby. Cieľom a poslaním spoločnosti je poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť klienta , technickú a ekonomickú efektívnosť navrhovaných stavieb a v neposlednom rade s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia prírody a krajiny, v ktorej sa bude stavba nachádzať.  

Naša spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 certifikovaný spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

                   

                     

Spoločnosť REPREX, s.r.o. si za obdobie svojej činnosti získala pevné miesto na trhu s perspektívou dosahovania trvalého rastu  kvality  služieb  poskytovaných zákazníkom. Krédo našej spoločnosti je stručné a jasné – vyjadrujú ho dve slová:

„ partnerstvo a profesionalita“

Oblasť pôsobenia

Dôležitou oblasťou nášho pôsobenia sú priemyselné a občianske stavby, v ktorých dokážeme zabezpečiť projekt ucelených investičných celkov – obchodných centier, administratívnych a polyfunkčných objektov, čiastkových výrobných prevádzok, ale aj celého výrobného závodu.

Vo všetkých týchto oblastiach je kladený dôraz na citlivý prístup projektantov pri navrhovaní stavieb do územia, na zabezpečenie kvality architektonického riešenia tak, aby bol zabezpečený súlad všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Samozrejmosťou je aj minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a optimalizácia konštrukčného riešenia už v prvotných fázach projektu.

Vzhľadom na silu a schopnosti nášho tímu je našou snahou byť klientovi partnerom nielen počas celej doby trvania zákazky ako generálny projektant, ale aj po jej ukončení. Cieľom je poskytovať klientovi celé portfólio našich služieb na kľúč.

Technické vybavenie

Využívanie najnovších informačných technológií je prostriedkom pre automatizáciu rutinných prác a umožňuje sústredenie sa na tvorbu. Zároveň zabezpečuje aj zefektívnenie vzájomnej spolupráce členov tímu v rámci firmy, ako aj komunikáciu s externými spolupracovníkmi.

Na tvorbu projektovej dokumentácie sú využívané softwarové produkty firmy Autodesk - AutoCAD, REVIT, softwarové produkty firmy Bentley – MicroStation a softwarové produkty firmy Trimble TEKLA Structures na modelovanie oceľových a betónových konštrukcií. V prípade požiadavky klienta sme pripravení spolupracovať na projektoch tvorených pre kompletný BIM model objektu.

Pre statické výpočty  sa používajú najprogresívnejšie výpočtové programy použiteľné na slovenskom území, ako aj v okolitých krajinách - SCIA Engineer, IDEA RS, GEO5. Tvorba rozsiahlych priestorových výpočtových modelov umožňuje optimalizovať nosné stavebné konštrukcie z hľadiska ich tvarov aj využiteľnosti, ako aj väčšiu slobodu v architektonickej tvorbe.

Pre administratívne účely a správu dokumentov, ako aj pre podporu projektovej činnosti a organizácie práce využívame ďalej štandardné produkty firmy Microsoft           ( Microsoft Project, Microsoft Office a  Microsoft Exchange, a pod.  ).

Vzhľadom na spoluprácu so zahraničnými spoločnosťami je potrebná znalosť cudzích jazykov. V súčasnosti sú naši pracovníci  schopní komunikovať s partnermi najmä v anglickom jazyku.  

Nezabúdame ani na zvyšovanie odbornej zdatnosti pracovníkov, ktorá je zabezpečená ich účasťou na vedeckých konferenciách, seminároch a školeniach.

Projektové činnosti sú v našej spoločnosti garantované projektantami, ktorí sú držiteľmi autorizačných osvedčení. Autorizácia projektantov  je základnou podmienkou pre možnosť projektovania stavieb v súlade s právnymi predpismi v Slovenskej republike a EÚ ( Zákon č..138/92 Z.z o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ).